Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı Cenk Kaya sizlerin en önemli anınızın fotoğraflarını çekecektir. Evlenme dairesi fotoğrafçısı olarak önceden randevu alınması gerekmektedir. Çünkü fotoğraf çekim talebi ettiğinizde bizlerin o günü size daha önceden ayırmamız gerekmektedir. Nikah günü bizim fotoğraf çekimimiz olabilmektedir. Dış çekimlerini genelde İzmir çevresi tatil bölgelerinde yaptığımız için nikah çekimi sonrası o çekimlere yetişmemiz imkansız olmaktadır.

Bir düğün günü, sevgi ve birlikte geçirilen güzel bir yolculuğun başlangıcını simgeler. Bu özel gün, duygularla dolu, neşeli ve unutulmaz anılarla doludur. Bu değerli anları ölümsüzleştirmek için şehrin göbeğinde adından söz ettiren bir isim var: Cenk Kaya, Eşref Paşa Evlendirme Dairesi’nin yetenekli fotoğrafçısı.

Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı Cenk Kaya sıradan bir fotoğrafçı değildir; o, görsel hikayelerin tutkulu bir anlatıcısıdır. Ellerinde fotoğraf makinesi ve detaylara odaklı gözüyle, aşkın ve mutluluğun özünü yansıtan görsel hikayeler örer. Çektiği her fotoğraf, düğün gününde yaşanan duyguları ve sevinç dolu anları başarıyla yakalar.

Cenk’in düğün fotoğrafçılığı, sadece pozları yakalamaktan öteye geçer. Onun amacı, çektiği fotoğraflarda çiftlerin gerçek duygularını ve kişiliklerini yansıtmaktır. Sanatsal bakış açısı ve kişisel dokunuşu, yeni evlenen çiftler arasındaki sevgi ve bağı en güzel şekilde yansıtan bir fotoğraf koleksiyonu oluşturur.

Düğün gününüz bir ömür boyu sürecek özel bir anıdır ve Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı Cenk, onu en güzel şekilde ölümsüzleştirmenin önemini çok iyi bilir. Nesilden nesile aktarılabilecek ölümsüz anılar yaratma konusunda kararlıdır. Nazik bakışlardan coşkulu kutlamalara, Cenk’in fotoğrafları sizi “Evet” dediğiniz anlara geri götürür.

Özel gününüzde kameranın dikkatinizi dağıtmasını istemezsiniz. Cenk’in müdahalesiz ve dikkat çekmeyen çalışma şekli, kutlamaların tadını doyasıya çıkarmanızı sağlar. O, arka planda sessizce çalışarak anların doğal halini kaydeder. Bu sayede çektiği samimi kareler, o anlara dair en gerçek duyguları korur.

Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı Cenk Kaya, her düğünü heyecanla ve mükemmellikle yaklaşır. Bu önemli günün hayatınızdaki bir dönüm noktası olduğunun farkındadır ve olağanüstü sonuçlar sunmaktan gurur duyar. Her tıklama ile birleşen sadakati ve yeteneği, adeta şaheserler yaratır.

Hayatınızdaki en önemli günü ölümsüzleştirmek için Eşref Paşa Evlendirme Dairesi’nin fotoğrafçısı Cenk Kaya’ya güvenin. Hikaye anlatıcılığı tutkusu, sanatsal bakış açısı ve müdahalesiz yaklaşımı sayesinde düğün anılarınız zamanı donduran, ölümsüz bir hazineye dönüşecektir. Ona güvenin ve düğün gününüzün büyüsünü sonsuza dek hatırlayın.

Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Eşrefpaşa Evlendirme Memurluğu
İnönü Cad. No:2/1 Bayramyeri / İZMİR Telefon: (232) 250 25 05 INSTAGRAM

1- Evlilik en erken ne zaman yapılabilir ? Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

2- Kimler, hangi durumlarda evlenemez ? Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

3- Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle başvurulur ? Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmak zorundadır. Çiftlerden birinin il dışında olması durumunda , il dışında olan kişi Aile Hekiminden Evlenme işlemlerine mahsus sağlık raporunu yaptırıp noterden vekalet alıp (Vekalette evleneceği şahsın nüfus bilgileri, vekalet verilecek kişinin nüfus bilgileri ve evlenmek için verildiği açıkça belirtilip) 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte evleneceği kişiye göndermek zorundadır. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

4- Evlenebilmek için sağlanması gerekli belgeler nelerdir ? Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi : Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisievlendirme memurluğuna verilir. Evlenme Beyannamesi : Evrak belediye evlendirme birimince dört örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir.

Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir. 6’şar Adet Vesikalık Fotoğraf : Verilecek 6’şar adet fotoğrafın İnkılap Kanunları’na uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu : Evlendirme Memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık kurulu raporu” alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Rıza Belgesi : 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda; a. Evlenme Beyannamesi’nin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

5- Bir kadın evlendikten sonra da kendi soyadını kullanmak isterse ne yapmalı ?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanununun 187. Maddesi’dir) Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

6- Yabancı uyruklu kişiler ile evlilik şartları nelerdir ? Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Türkiye’de bir Türk Vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme Memuru önünde evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk Vatandaşları’nın evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe “Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır.

Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk Makamları önünde de evlenebilirler. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

7- Evlenmenin oturulan yerden başka yerde yapılma koşulu nelerdir ?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

8- Evlilik sonrası ne tür belgeler verilmektedir ? Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir

9- Eğer istenirse dini tören ne zaman yapılabilir ?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza Yasası’nda suç sayılmıştır.

10- Evlenme töreni hangi günlerde ve nerelerde yapılabilir ? Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine evlendirme memurunun da uygun olması durumunda ,çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde gerekli izin alınması durumunda özel yer ve resmi salonlarda tören yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

Eşref Paşa Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı Cenk Kaya sizlerin fotoğraflarınızı çekecektir. Bizim ile iletişime geçiniz.