Etiket Arşivleri: İzmir Menemen düğün fotoğrafçıları tavsiye

İzmir Menemen düğün fotoğrafçıları tavsiye, Menemen, İzmir’deki düğünlerin sihrini korumak söz konusu olduğunda, doğru fotoğrafçıyı seçmek oldukça önemlidir. İzmir Menemen düğün fotoğrafçıları tavsiye, geniş bir uzmanlık ve detaylara hassasiyetle donanmışlardır. Her anı ustalıkla yönlendirerek, aşkın ve neşenin özünü samimi ve sanatsal bir tarzda yakalarlar. Son teknoloji ekipmanlar ve ışık-kompozisyon bilgisiyle, bu profesyoneller özel günün anılarını ömür boyu hatırlanacak muhteşem görsel anlatılara dönüştürürler.

Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Menemen Evlendirme Dairesi Fotoğrafçısı Cenk Kaya, aşkın ve özel anların büyülü dünyasına adım atan bir sanatçıdır. Onun objektifinden geçen her an, duygusal bir yolculuğa çıkarır sizi. Gözlerinin ardındaki vizyon, zamanın akışını durdurarak aşkın zamansız karesini yakalar.

Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Düğün günleri, aşkın zaferini kutladığımız anlardır. İki kalp, sonsuz birlikteliğe adım atar, ve bu özel anları ölümsüzleştirmek için bir sanatçıya ihtiyaç vardır. Cenk Kaya, bu işin en iyisi olarak öne çıkar.

Her çektiği fotoğraf, çiftlerin arasındaki gerçek aşkı yansıtır. İçten gelen sevinç, heyecan ve mutluluğu resmederken, o anın sihirini ve derinliğini yakalar. Cenk, sadece fotoğraf değil, bir aşk hikayesi yaratır, ve bu hikaye her karede hayat bulur.

Cenk Kaya’nın özel bir yeteneği, samimi anları yakalamaktır. Fotoğraflarında, çiftlerin ve sevdiklerinin doğal duygularını ve etkileşimlerini gözler önüne serer. Hiçbir müdahaleye gerek yoktur; her anın özgünlüğü ve saflığı korunur.

Düğün günleri, ömür boyu hatırlanacak en değerli anlarla doludur. Cenk, bu anların kıymetini çok iyi bilir ve onları en özel şekilde korur. Fotoğrafları, yıllar geçtikçe değerini kaybetmeyen ve aşkın neşesini ve coşkusunu yansıtan hatıralar olarak kalır.

Her düğün, eşsiz bir hikaye taşır, ve Cenk Kaya, her projeye büyük bir tutku ve mükemmellikle yaklaşır. Her ayrıntıya özen gösterir, çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden gelenin en iyisini yapar.

Aşkın özünü yakalamak ve düğün gününün paha biçilmez anılarını korumak söz konusu olduğunda, Menemen Evlendirme Dairesi’nin fotoğrafçısı Cenk Kaya, olağanüstü bir sanatçı olarak öne çıkar. Vizyoner sanatı, samimi anların ustalığı ve mükemmelliğe olan tutkusuyla çiftlerin sonsuz aşkını unutulmaz bir şekilde fotoğraflarında yaşatır. Cenk’e düğün gününüzü zamansız hatıralara dönüştürmesi için güvenebilir, kalplerinizi ömür boyu ısıtacak anılar yaratmasına izin verebilirsiniz. Onunla, aşkınızın karesini ölümsüzleştirmek için birlikte yolculuğa çıkabilirsiniz.

Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

1- Evlilik en erken ne zaman yapılabilir ?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler. Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

2- Kimler, hangi durumlarda evlenemez ? Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

3- Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle başvurulur ? Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmak zorundadır. Çiftlerden birinin il dışında olması durumunda , il dışında olan kişi Aile Hekiminden Evlenme işlemlerine mahsus sağlık raporunu yaptırıp noterden vekalet alıp (Vekalette evleneceği şahsın nüfus bilgileri, vekalet verilecek kişinin nüfus bilgileri ve evlenmek için verildiği açıkça belirtilip) 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte evleneceği kişiye göndermek zorundadır.

Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

4- Evlenebilmek için sağlanması gerekli belgeler nelerdir ? Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi : Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisievlendirme memurluğuna verilir. Evlenme Beyannamesi : Evrak belediye evlendirme birimince dört örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

6’şar Adet Vesikalık Fotoğraf : Verilecek 6’şar adet fotoğrafın İnkılap Kanunları’na uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu : Evlendirme Memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık kurulu raporu” alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir. Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Rıza Belgesi : 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda; a. Evlenme Beyannamesi’nin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır.

Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

5- Bir kadın evlendikten sonra da kendi soyadını kullanmak isterse ne yapmalı ?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanununun 187. Maddesi’dir) Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

6- Yabancı uyruklu kişiler ile evlilik şartları nelerdir ? Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı

Türkiye’de bir Türk Vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme Memuru önünde evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk Vatandaşları’nın evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe “Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk Makamları önünde de evlenebilirler. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

7- Evlenmenin oturulan yerden başka yerde yapılma koşulu nelerdir ?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

8- Evlilik sonrası ne tür belgeler verilmektedir ?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir

9- Eğer istenirse dini tören ne zaman yapılabilir ?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza Yasası’nda suç sayılmıştır.

10- Evlenme töreni hangi günlerde ve nerelerde yapılabilir ?

Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine evlendirme memurunun da uygun olması durumunda ,çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde gerekli izin alınması durumunda özel yer ve resmi salonlarda tören yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler. Nikah fotoğrafçısı için bizim ile iletişime geçiniz.

Menemen Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı