Etiket Arşivleri: Balçova dış mekan düğün fotoğraf çekimi

Balçova dış mekan düğün fotoğraf çekimi, her mevsim farklı güzelliklere sahip İzmir ve çevresi doğanın sizin resimleriniz ile bütünleşmesini istiyorsanız, farklı referanslarımızı galeriler kısımlarından inceleyebilirsiniz.

Balçova Evlendirme Dairesi

Cenk Kaya Balçova Evlendirme Dairesi fotoğrafçısı olarak isterseniz bu önemli gününüzde sizlerin unutulmaz anlarınızın fotoğraflarını çekecektir. Instagram

Balçova Evlendirme Dairesi

Düğün gününüz, hayatınızdaki bir dönüm noktasıdır ve dolu dolu sevgi, mutluluk ve hatıralarla doludur. Bu kıymetli anları yakalamak, ileride tekrar yaşamak için çok önemlidir. İşte tam da bu noktada devreye Balçova Evlendirme Dairesi’nin yetenekli fotoğrafçısı Cenk Kaya giriyor.

Cenk Kaya, sıradan bir fotoğrafçı değil, sanata olan tutkusu olan bir sanatçıdır. Yılların getirdiği deneyimle, olağan anları olağanüstü hatıralara dönüştürme konusunda uzmandır. Detaylara olan hakimiyeti ve duyguların özünü yakalama yeteneği, düğün fotoğrafçılığı alanında onu diğerlerinden farklı kılar.

Cenk Kaya’yı düğün fotoğrafçınız olarak seçtiğinizde, özel gününüzün onun objektifiyle ölümsüzleşeceğinden emin olabilirsiniz. Hazırlanma heyecanı ve heyecanı, içten gelen yeminler ve coşkulu kutlamalar, Cenk, düğününüzün her önemli anını ustalıkla belgeleyecektir.

Cenk’in fotoğrafçılığındaki en dikkat çeken özelliklerden biri, etkinlik sırasında fark edilmeden sessizce çalışmasıdır. Düğün gününüzün siz ve sevdikleriniz için olduğunun bilincindedir ve kameranın sizi rahatsız etmemesi için arka planda adeta kaybolur. Ancak sonradan baktığınızda, ne kadar güzel anları nasıl yakaladığına şaşıracaksınız. Balçova fotoğrafçısı

Cenk Kaya sadece fotoğraf çekmekle kalmaz, görsel bir anlatı oluşturur. Çektiği her fotoğraf, aşkınızı ve düğün gününüzdeki duyguların tümünü yansıtır. Her karede gerçek mutluluğunuzu, neşenizi ve gözyaşlarınızı görürsünüz, böylece fotoğraflarınıza baktığınızda o anlara geri dönmeniz mümkün olur.

Düğün fotoğraflarınız sadece fotoğraflar değil, aynı zamanda siz ve gelecek nesilleriniz tarafından sonsuza dek değerli tutulan anılar olacaktır. Cenk’in sanatsal dokunuşları, her fotoğrafın sadece bir görüntü olmaktan çıkıp, duvarlarınızı süsleyen ve albümlerinizi dolduran zamanın ötesinde bir hatıra haline gelmesini sağlar.

Balçova Evlendirme Dairesi’nin fotoğrafçısı Cenk Kaya, unutulmaz anılarınızı ölümsüzleştirmek için tutkulu bir sanatçıdır. Fotoğrafçılıktaki tutkusu ve görsel hikaye anlatma yeteneği, düğün gününüzü özel bir anı olarak sonsuza dek saklamanızı sağlar. Ona güvenin ve düğününüzü unutulmaz bir görsel mirasa dönüştürmesine izin verin.

1- Evlilik en erken ne zaman yapılabilir ?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

2- Kimler, hangi durumlarda evlenemez ? Balçova Evlendirme Dairesi

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

3- Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle başvurulur ? Balçova Evlendirme Dairesi

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmak zorundadır. Çiftlerden birinin il dışında olması durumunda , il dışında olan kişi Aile Hekiminden Evlenme işlemlerine mahsus sağlık raporunu yaptırıp noterden vekalet alıp (Vekalette evleneceği şahsın nüfus bilgileri, vekalet verilecek kişinin nüfus bilgileri ve evlenmek için verildiği açıkça belirtilip) 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte evleneceği kişiye göndermek zorundadır. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

4- Evlenebilmek için sağlanması gerekli belgeler nelerdir ? Balçova Evlendirme Dairesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi : Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisievlendirme memurluğuna verilir. Evlenme Beyannamesi : Evrak belediye evlendirme birimince dört örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

6’şar Adet Vesikalık Fotoğraf : Verilecek 6’şar adet fotoğrafın İnkılap Kanunları’na uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu : Evlendirme Memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık kurulu raporu” alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Rıza Belgesi : 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda; a. Evlenme Beyannamesi’nin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

5- Bir kadın evlendikten sonra da kendi soyadını kullanmak isterse ne yapmalı ?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanununun 187. Maddesi’dir) Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

6- Yabancı uyruklu kişiler ile evlilik şartları nelerdir ?

Türkiye’de bir Türk Vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme Memuru önünde evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk Vatandaşları’nın evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe “Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır.

Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk Makamları önünde de evlenebilirler. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

7- Evlenmenin oturulan yerden başka yerde yapılma koşulu nelerdir ? Balçova Evlendirme Dairesi

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

8- Evlilik sonrası ne tür belgeler verilmektedir ? Balçova Evlendirme Dairesi

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir

9- Eğer istenirse dini tören ne zaman yapılabilir ? Balçova Evlendirme Dairesi

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza Yasası’nda suç sayılmıştır.

10- Evlenme töreni hangi günlerde ve nerelerde yapılabilir ? Balçova Evlendirme Dairesi

Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine evlendirme memurunun da uygun olması durumunda ,çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde gerekli izin alınması durumunda özel yer ve resmi salonlarda tören yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

İsterseniz bu önemli gün için bizim ile iletişime geçiniz Balçova Evlendirme Dairesi