Konak evlendirme dairesi

Cenk KAYA Konak evlendirme dairesi fotoğrafçısı olarak sizlerin önemli anlarınızın fotoğraflarını çekecektir. instagram

İzmir’in tarihi semtlerinden biri olan Konak, aşkın ve romantizmin büyülü havasını üzerinde taşırken, düğün telaşının en yoğun yaşandığı noktalardan biri de Konak Evlendirme Dairesi’dir. Bu özel mekânda, unutulmaz anları ölümsüzleştiren bir fotoğrafçı adı sıkça anılır: Cenk Kaya.

Konak evlendirme dairesi fotoğrafçısı Cenk Kaya, düğün fotoğrafçılığı alanında uzmanlığı ve deneyimiyle öne çıkan bir isimdir. Gözünden kaçmayan detaylar ve mesleğe olan tutkusuyla, çiftlerin en güzel anlarını eşsiz bir şekilde belgelemektedir.

Cenk’in en büyük özelliği, çekim yaptığı çiftlerle anında sıcak bir bağ kurabilme yeteneğidir. İçten ve samimi tavrı sayesinde, çiftler kendilerini rahat ve özel hisseder. And içme anlarından dans eden çiftlere kadar, her anı ustaca yakalayarak fotoğraflarında gerçek duyguları yansıtmayı başarır.

Teknik becerilerinin yanı sıra, Cenk Kaya, Konak’ın benzersiz güzellikteki mekanlarını da ustalıkla kullanır. Sembolik Konak Saat Kulesi’nden tarihi sokaklara uzanan mekan seçimleri, çiftlerin kişiliklerini ve düğünlerini en güzel şekilde yansıtır.

Cenk Kaya ile çalışan çiftler, onun özverili ve profesyonel tutumundan oldukça memnun kalır. İlk görüşmeden albüm teslimine kadar olan süreçte, Cenk’in sanata olan tutkusu ve müşteri memnuniyetine verdiği önem göze çarpar.

Sonuç olarak, Cenk Kaya, Konak Evlendirme Dairesi’nde düğün fotoğrafçılığının öncü isimlerinden biridir. Sanatsal yeteneği, teknik ustalığı ve çiftlerle kurduğu özel bağ sayesinde, en özel anları kusursuzca ölümsüzleştirir. Düğünlerinde anılarını en güzel şekilde ölümsüzleştirmek isteyen çiftler için Cenk Kaya, güvenilir ve yetenekli bir fotoğrafçıdır.

Konak evlendirme dairesi

1- Evlilik en erken ne zaman yapılabilir ?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

2- Kimler, hangi durumlarda evlenemez ?

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

3- Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle başvurulur ?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmak zorundadır. Çiftlerden birinin il dışında olması durumunda , il dışında olan kişi Aile Hekiminden Evlenme işlemlerine mahsus sağlık raporunu yaptırıp noterden vekalet alıp (Vekalette evleneceği şahsın nüfus bilgileri, vekalet verilecek kişinin nüfus bilgileri ve evlenmek için verildiği açıkça belirtilip) 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte evleneceği kişiye göndermek zorundadır. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

4- Evlenebilmek için sağlanması gerekli belgeler nelerdir ?

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi : Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisievlendirme memurluğuna verilir. Evlenme Beyannamesi : Evrak belediye evlendirme birimince dört örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir. 6’şar Adet Vesikalık Fotoğraf : Verilecek 6’şar adet fotoğrafın İnkılap Kanunları’na uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir. Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu : Evlendirme Memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık kurulu raporu” alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir. Rıza Belgesi : 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda; a. Evlenme Beyannamesi’nin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

5- Bir kadın evlendikten sonra da kendi soyadını kullanmak isterse ne yapmalı ?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanununun 187. Maddesi’dir) Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

6- Yabancı uyruklu kişiler ile evlilik şartları nelerdir ?

Türkiye’de bir Türk Vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme Memuru önünde evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk Vatandaşları’nın evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe “Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk Makamları önünde de evlenebilirler. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

7- Evlenmenin oturulan yerden başka yerde yapılma koşulu nelerdir ?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

8- Evlilik sonrası ne tür belgeler verilmektedir ?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir

9- Eğer istenirse dini tören ne zaman yapılabilir ?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza Yasası’nda suç sayılmıştır.

10- Evlenme töreni hangi günlerde ve nerelerde yapılabilir ?

Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine evlendirme memurunun da uygun olması durumunda ,çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde gerekli izin alınması durumunda özel yer ve resmi salonlarda tören yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

Balçova Belediyesi
Tel: ( 232) 455 21 66 – ( 232) 455 21 67
Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Sokak No:1 Balçova/İZMİR
İzin belgesi ücretsiz. Balçova Belediyesi 4 adet fotoğraf talep etmektedir. Sağlık belgeleri, başvuru sahiplerinin bağlı oldukları
sağlık ocaklarından alınmaktadır.

Bayraklı Belediyesi
Bayraklı Merkez Evlendirme
Tel : 232 341 20 36 Belgegeçer: 232 345 21 21
1900/1 Sok. No:2/A Bayraklı / İzmir

Postacılar Evlendirme Memurluğu
Tel : 232 365 65 52 Belgegeçer: 232 383 00 79
6067/9 Sok. No:4 İsmet İnönü Kültür Merkezi Bayraklı / İzmir

Osmangazi Evlendirme Memurluğu
Tel: 232 341 41 42 Belgegeçer : 232 341 44 42
Osmangazi Mah. Yavuz Cad. No:321 Çınar Cafe Yanı Bayraklı / İzmir

Bireysel başvuru yapılmakta ve sağlık raporları için belediye çiftleri ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirmektedir.
Bayraklı Belediyesi evlilik işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerden 5’şer adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi talep etmektedir.
Gazi, engelli ile şehit çocuklarından tarife bedelleri talep edilmemektedir.

Bornova Belediyesi
Belediye Santral Tel: 0232 – 999 29 29
Gerekli evraklar kurum web sitesinden kontrol edilebilir.
Adres:Merkez Evlendirme Memurluğu Kazım Dirik Mah.156 Sok.No:2

Çamdibi Evlendirme Dairesi
Adres: 5233 Sokak. No:44 Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri(Çamdibi Kapalı Pazaryeri 2.Kat) Bornova/İzmir
Evlendirme Memuru Odası: Tel:0232 999 29 29 Dahili Numarası:4703
Kayıt Odası: Tel: 0232 999 29 29’dan Dahili Numarası: 4704

Buca Belediyesi
Buca: 220 Sok. No:79 Eski Eshot Garajı Yıldız Mah. Buca / İZMİR
Tel: 442 13 13
Buca Belediyesi evlilik işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerden 5’er adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi talep etmektedir.

Şirinyer Evlendirme Dairesi
Adres: Koşu Yolu Cad. No:8 Efeler Mah. Buca/İzmir
Tel : 0232 439 10 10 Dahili 2211 / 2212 / 2213

Güzelbahçe Belediyesi
Tel: 234 20 20 Atatürk Mah. Kazım Dirik Cad. No:46
Güzelbahçe Belediyesi evlilik işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerden 5’er adet fotoğraf talep etmektedir.

Çiğli Belediyesi
Tel: 376 05 33
Çiğli Belediyesi evlilik işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerden 5’er adet fotoğraf,nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini talep etmektedir.

Gaziemir Belediyesi
Tel: 252 08 07
Evlilik işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerden 6’şar adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini talep edilmektedir.

Karabağlar Belediyesi
Çalıkuşu Evlendirme Memurluğu
3209 Sokak No:47 Çalıkuşu Mah. Karabağlar/İZMİR
Tel: (232) 414 76 45 – (232) 414 77 50

Uzundere Evlendirme Memurluğu
3945/5 Sokak No:1/2 Yurtoğlu Mah. Karabağlar/İZMİR
Tel:(232) 414 80 62
30 dk 220 TL; 1 saat: 350 TL; 5 saat 500 TL üzeri 1000 TL

Eskiizmir Evlendirme Memurluğu
3882 Sokak No:3 Gazi Mah.Karabağlar/İZMİR
Tel:(232) 414 79 51- (232) 414 79 52
30 dk 200 TL, 1 saat 250 TL, 5 saat 350 TL, üzeri 500 TL

Bozyaka – Uzundure Evlendirme Memurluğu
3140 Sokak No:23/A Bozyaka Mah.Karabağlar/İZMİR (Bozyaka Kapalı Pazaryeri Üstü)
Tel:(232) 414 80 60 – (232) 4148061

Karşıyaka Belediyesi
Karşıyaka Nikah Sarayı Tel: 368 69 46
Karşıyaka Belediyesi evlilik işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerden 4’er adet fotoğraf ile nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisini talep etmektedir.
Adres:Yalı Cad. No:53

Konak Belediyesi Konak evlendirme dairesi
Fuar Evlendirme Memurluğu Kültürpark (Fuar) / İZMİR
Telefon: (232) 425 24 60

Eşrefpaşa Evlendirme Memurluğu Konak evlendirme dairesi
İnönü Cad. No:2/1 Bayramyeri / İZMİR Telefon: (232) 250 25 05

Güzelyalı Evlendirme Memurluğu
32 Sokak No:4 Güzelyalı / İZMİR
Telefon : (232) 285 05 07

Gültepe Evlendirme Memurluğu
Plevne Cad. No:18 Gültepe / İZMİR Telefon : (232) 457 49 90

Narlıdere Belediyesi
Belediye Santral: 238 30 01 Tel: 238 80 55

Düğün, fotoğraf ve video çekimleri için Narlıdere Belediyesi’nin ilgili biriminden ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Konak evlendirme dairesi

Table of Contents